Beheerd vermogen BlackRock zwelt aan

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock heeft in het eerste kwartaal zijn beheerd vermogen zien aanzwellen. Het beheerd vermogen bedraagt nu ruim 6515 miljard dollar tegen bijna 6317 miljard dollar een jaar geleden.

De netto-instroom van nieuw kapitaal bij BlackRock was bijna 65 miljard dollar tegen 57 miljard dollar een jaar eerder. De omzet zwakte af naar 3,3 miljard dollar van 3,6 miljard dollar vorig jaar, mede als gevolg van lagere commissies en adviesvergoedingen. De nettowinst van 's werelds grootste vermogensbeheerder was vrijwel gelijk op ruim 1 miljard dollar.

Begin dit jaar werd bekend dat BlackRock het mes zet in het personeelsbestand. Investeerders zoeken steeds meer naar goedkopere aanbieders van vermogensbeheerdiensten. Ook is er steeds meer sprake van digitalisering waardoor minder personeel nodig is en kosten kunnen worden verlaagd.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)

Beursnieuws
Advies en Analyse