PostNL bestudeert uitspraak CBb (3)

N i e u w bericht, vervangt: PostNL maakte onterecht hoge kosten

DEN HAAG (AFN) - PostNL zegt de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven te gaan bestuderen. Het postbedrijf heeft onterecht miljoenen aan kosten moeten maken door regels die zijn opgelegd over het bezorgen van brieven van andere partijen. Het bedrijf zegt dat de impact van de regels zich al vanaf 2016 in de resultaten hebben gemanifesteerd.

PostNL raamde de extra kosten voor het bezorgen van post van andere marktpartijen tegen ,,gereguleerde tarieven en condities" dit jaar op 50 miljoen tot 70 miljoen euro. ,,Als wij aanleiding zien om de afgegeven bandbreedte aan te passen, zullen we de markt daarover informeren", meldde het postbedrijf dinsdag in een reactie. De extra kosten die zijn gemaakt wil PostNL niet zomaar in rekening brengen bij de postvervoerders die van het gereduceerde tarief gebruik hebben gemaakt.

Het CBb stelde maandag dat PostNL geen ,,dominante marktpartij" is. Om die reden gelden met terugwerkende kracht de strengere regels die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eerder oplegde niet meer. Als dominante marktpartij was PostNL sinds dit jaar door de toezichthouder verplicht om tegen gereduceerd tarief zijn netwerk open te stellen aan postvervoerders.

Anders dan het zogeheten marktanalysebesluit van de ACM bepaalde het CBb dat de digitale post ook onderdeel is van de 24 uurs zakelijke postmarkt. Gelet op die ,,bredere blik" is van dominantie geen sprake, aldus het CBb.

Mocht de uitspraak leiden tot wijzigingen in voorwaarden en tarieven zal PostNL postvervoerders daarover uitgebreid informeren. Op de vraag of PostNL een schadeclaim overweegt, wilde een woordvoerder eerder niet inhoudelijk ingaan. ,,PostNL zal de uitspraak beoordelen op de verdere juridische, operationele en financiële consequenties", aldus het bedrijf.

(ANP Redactie AFN/Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 560 6070)

Beursnieuws
Advies en Analyse