Fisher Investments Nederland

Advertorial

Fisher Investments Nederland reikt Nederlandse beleggers de diensten aan die ze nodig hebben om hun portefeuilledoelstellingen op lange termijn te verwezenlijken. Lokale vertegenwoordigers werken rechtstreeks met cliënten in heel Nederland, en verschaffen beleggers zo toegang tot de beleggingsbeheertools die binnen Fisher Investments Europe voorhanden zijn. Het bedrijf beheert miljarden euro's voor particuliere cliënten, met portefeuilles die inspelen op wereldwijde beleggingskansen.

De algemene beleggingsstrategie van het bedrijf wordt gedelegeerd aan Fisher Investments, gevestigd in de Verenigde Staten. De organisatie doet uitgebreid research naar de wereldwijde markten en analyseert historische marktreacties op gebeurtenissen; hierdoor kan het Investment Policy Committee (onder leiding van de legendarische belegger Kenneth Fisher) markten en sectoren met sterke fundamentals selecteren. Naast het helpen van cliënten om hun beleggingsdoelstellingen te realiseren zetten Fisher Investments en zijn dochterondernemingen zich ook in voor een betere beleggingswereld via scholing. Ken en andere medewerkers van het bedrijf publiceren dan ook regelmatig columns in financiële media om tekst en uitleg te geven over de factoren die van invloed zijn op marktontwikkelingen en om onderbelichte nadelen van diverse populaire beleggingsvehikels en -strategieën aan te kaarten.

Fisher Investments Nederland hecht grote waarde aan goede voorlichting van beleggers. Daarom publiceert het bedrijf hier posts die illustreren hoe huidige gebeurtenissen van invloed zijn op zowel Nederlandse als mondiale markten met inzicht in diverse beleggingsthema's. Kijk hier voor de laatste artikelen, of ga voor meer informatie naar www.fisherinvestments.com/nl-nl.

 

Beursnieuws
Advies en Analyse